Những ưu điểm tốt nhất của bọc răng sứ

Bọc răng sứ được sử dụng cho các trường hợp răng bị vỡ lớn, răng bị viêm tủy, răng thưa, răng nhiễm màu hoặc hỗ trợ cho việc cấy ghép Implant… Thẩm mỹ an toàn Bọc răng sứ có màu trắng như màu răng với độ bóng và trong giống như răng được tẩy trắng,...

Chi tiết